@woodmaker

se snahou o střízlivost, a přesto zaslepeněji, než bylo zamýšleno ...